Oscilátory

 – oscilace  –neklid  –  co je bez chvění není pevné – uzemnění – středobod  – the tops – unrest – proměna – čamrda –

tavená plastika / kiln cast green and neodym glass

2014

design / Barbora Tydlitátová
photo / Gabriel Urbánek